Proiect european -Axa prioritara 10

Echipa managerială a facultăţii Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a câştigat un proiect de reabilitare a spaţiilor de învăţământ şi de completare a bazei materiale didactice pentru studenţii de la toate ciclurile de învăţământ. Proiectul este inclus în Programul Operaţional REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară10– Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale.

Obiectivul  specific al  proiectului constă în  ”Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

•Proiectul va demara cu reabilitarea corpului I iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 6 milioane euro.

Proiectul include:

- Reabilitarea laboratoarelor şi spaţiilor de învăţământ aferente disciplinelor care prevăd activităţi de laborator,

-Reabilitarea termică– prin instalarea unei centrale termice care să asigure în mod eficient confortul necesar,

-Dotarea laboratoarelor cu aparatură experimentală de ultimă oră:

Microscop electronic de baleaj cuplat cu RAMAN,CHEMBET,Spectrofotometru de fluorescență moleculară, Moara cu patru bile,etc.,sunt doar câteva dintre aparatele compatibile cu standardele moderne,ce urmează a fi achiziționate.

 

Beneficiarii acestui proiect vor avea parte de tehnologie de ultimă generație care să îi pregătească pentru nevoile existente pe piața muncii, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie devenind astfel un generator de inovație și tehnică.

 

 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Proiect European  (1).pdf)proiect european[proiect european]

Știri Populare

Job opportunities at PG Urlati

More details here. (attachments/article/119/Job%20opportunities%20at%20PG.pdf)

Plata Regiei de cămin

PENTRU STUDENŢII CĂMINIŞTI CARE DORESC SĂ PLĂTEASCĂ  REGIA DE CĂMIN ONLINE VĂ AFIŞĂM: CODUL FISCAL 2844790 IBANUL  RO76TREZ52120F331400XXXX              TREZORERIA PLOIEŞTI Vă rugăm să faceţi următoarele precizări în rubrica observaţii a ordinului de plată: ·         CNP-ul ,...

Ultimele noutăți

Proiect european -Axa prioritara 10

Echipa managerială a facultăţii Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a câştigat un proiect de reabilitare a spaţiilor de învăţământ şi de completare a bazei materiale didactice pentru studenţii de la toate...