Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie

Informatii referitoare la modalitatea de evaluare a studentilor

Internship Rompetrol 2020 !

Proiect european -Axa prioritara 10

Anunt referitor la extinderea utilizării formelor alternative de activitate didactică

Avand în vedere prelungirea situației care nu permite deplasarea studenților și a cadrelor didactice și auxiliare la sediul Universității, Consiliul de Administrație a stabilit următoarele măsuri în ședința din data de 20.03.2020:

  1. Pentru activitățile de plata cu ora din luna martie 2020 se vor întocmi formularele de plată care se vor transmite electronic (scanate sau  în format pdf sau în format jpg - semnate) la adresa secretarei de departament sau a responsabilului IDFR pe facultate (activități FR și ID).
  2. Se va extinde utilizarea formelor alternative de activitate didactică  (platforme on line, email, videoconferință etc.) de la cursuri la seminarii și proiecte.
  3. Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ajutoarele sociale pană la 24 aprilie 2020.


Știri Populare

Job opportunities at PG Urlati

More details here. (attachments/article/119/Job%20opportunities%20at%20PG.pdf)

Plata Regiei de cămin

PENTRU STUDENŢII CĂMINIŞTI CARE DORESC SĂ PLĂTEASCĂ  REGIA DE CĂMIN ONLINE VĂ AFIŞĂM: CODUL FISCAL 2844790 IBANUL  RO76TREZ52120F331400XXXX              TREZORERIA PLOIEŞTI Vă rugăm să faceţi următoarele precizări în rubrica observaţii a ordinului de plată: ·         CNP-ul ,...

Ultimele noutăți

Proiect european -Axa prioritara 10

Echipa managerială a facultăţii Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a câştigat un proiect de reabilitare a spaţiilor de învăţământ şi de completare a bazei materiale didactice pentru studenţii de la toate...