Master

Admitere masterat  2020

Informatii utile referitoare la admitere la studii de masterat

   IMPORTANT   !

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Proba concursului de admitere la master pentru toate specializările se va desfășura online sub forma unui test grilă (Google Forms). Informații referitoare la modul de desfășurare a examenului test grilă, vor fi transmise tuturor candidaților înscriși, pe adresele de email comunicate la înscriere.

Susținerea probei va avea loc în data de:

10 septembrie 2020, începând cu ora 12.00 pentru domeniul: Inginerie Chimică, programele de studii: Inginerie Chimică Asistată de Calculator pentru Rafinării şi Petrochimie şi Tehnologii Avansate în Prelucrarea Petrolului;

11 septembrie 2020, începând cu ora 12.00 pentru domeniul: Ingineria Mediului, programele de studii: Controlul Calității Produselor şi a Factorilor de Mediu şi Tehnologii Avansate în Ingineria Protecției Mediului.

 

Tematica examenului de admitere la studii de masterat in anul universitar 2020 - 2021


Lista cadrelor didactice tutori de an

Pentru anul universitar 2019-2020

 

Anul de studiu/Specializarea

Cadru didactic

Date de contact

Anul 1 şi 2 MTAMZ

Conf.dr.ing. Neagu Mihaela

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anul 1 şi 2 MTAPZ

Prof. dr.ing.Onuţu Ion

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anul 1 şi 2 MICAZ

Prof. dr.ing.Ciuparu Dragoş

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anul 1 şi 2 MCPFM

Conf.dr.chim. Mihai Sonia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studii universitare de masterat

Prezentare programe de masterat 

Planuri de învățământ valabile pentru studenții care au intrat în anul universitar 2019-2020