Departamentul Chimie

 

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

B-dul BUCURESTI, Nr. 39, PLOIESTI, 100680,
Tel.: +40-244-573171/int. 133, 165, 166, 192, 283, 285
FAX: +40-244-575847, E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PREZENTARE GENERALĂ:

Departamentul are în componenţă următoarele colective:

 • Chimie Anorganică şi Analitică
 • Chimie Organică
 • Chimie Fizică
 • Chimie Generală


Departamentul are următoarele obiective principale :

 • Pregătirea viitorilor specialişti prin prezentarea de date din domeniile Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Chimie Fizică şi Chimie Generală, Chimie Alimentara
 • Cunoaşterea,  înţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie , protecţia mediului si chimie alimentară
 • Cunoaşterea şi  înţelegerea principiilor metodelor fundamentale de caracterizare a sistemelor chimice.
 • Capacitatea de documentare rapidă cu noutăţile ştiinţifice din domeniul chimiei.
 • Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor fizico – chimice şi de  efectuare a analizelor chimice.

 CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

1. Conf.dr. chim. Mihai Sonia - director de departament

2. Prof. dr. ing. Bolocan Ion

3. Prof. dr. ing. Dumitrescu Vasile

4. Prof. dr. ing. Bomboş Dorin

5. Conf.dr.ing. Popovici Daniela-Roxana

CADRE DIDACTICE:

 

 

 

1.

Prof. dr. ing. Bolocan Ion

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Prof. dr. ing. Bomboş Dorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Prof. dr. ing. Dumitrescu Vasile

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Conf.dr.ing. Popovici Daniela-Roxana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Conf.dr. chim. Mihai Sonia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Conf.dr. chim. Oprescu Elena-Emilia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Sef lucr. dr. ing. Bondarev Andreea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Sef lucr. dr. chim. Budeanu Maria Magdalena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Sef lucr. dr. chim. Călin Cătălina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Sef lucr. dr. ing. Cristea Steliana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Sef lucr. dr. biochim.Gheorghe Cătălina Gabriela

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Sef lucr. dr. ing. Cameniţă Alexandru Dan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Sef lucr. dr. chim.  Manta Ana-Maria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Sef lucr. dr. ing. Doukeh Rami

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


CURSURI
 

Disciplinele acoperite de cursuri sunt : Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică, Chimie Coloidală, Analiza Instrumentală, Electrochimie, Tehnologie Chimică Generală, Chimie Generală, Fizico-chimia Mediului, Ape Urbane, Chimie, Bazele Tehnologiei, Coroziune, Poluanţi în aer, apa şi sol, Chimia mediului şi indicatori de mediu, Metode fizico-chimice de analiza, Managementul, monizorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate în procesele industriale, Chimie ecologică şi sanitară, Determinarea structurii compuşilor organici, Ingredienţi, aditivi şi adjuvanţi de uz alimentar, Managementul reciclării produselor secundare, Controlul calităţii intermediarilor organici, tensidelor şi materialelor polimerice, Sensori electrochimici ionselectivi şi tehnici electroanalitice moderne, Legislaţia internaţionala, europeană şi naţională, privind substanţele chimice periculoase.

 

Catedra asigură prin cursuri corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile : Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică, Litere şi Ştiinţe, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Ştiinţe Economice.LABORATOARE :

 • Laborator sinteze organice
 • Laborator spectroscopie
 • Laborator cromatografie
 • Laborator de termodinamică chimică
 • Laborator de cinetică chimică
 • Laborator de electrochimie
 • Laborator de chimie fizică coloidală
 • Laborator de sinteze anorganice
 • Laborator de chimie analitică
 • Laboratoare de analiză instrumentală

 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

Cercetările se desfăşoară în domeniile:

 • sinteza şi caracterizarea combinaţiilor anorganice, a combinaţiilor complexe şi a compuşilor organici ;
 • rolul şi influenţa solvenţilor în titrimetria termometrică;
 • studiul proceselor corozive în industria petrolieră, coroziune şi protecţie anticorozivă în industria de petrol, inhibitori de coroziune;
 • studii privind depoluarea apelor reziduale prin schimb ionic şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu;
 • dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produsele petroliere, deşeuri şi ape reziduale;
 • studiul mecanismului şi cineticii descompunerii termice a substantelor organice;;
 • sinteze de monomeri pentru obţinerea de polimeri coloraţi;
 • sinteza de aditivi pentru uleiuri şi bitum;
 • caracterizarea fizico - chimică a soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari;
 • studiul compoziţiei moleculare a diferitelor fracţiuni petroliere prin metode cromatografice şi spectroscopice;
 • cinetica reacţiilor de esterificare în mediu acid şi bazic a esterilor în soluţii apoase;
 • sinteza, caracterizarea şi testarea catalizatorilor zeolitici.

TEME DE CERCETARE

 • Sinteze de compuşi organici şi utilizarea metodelor spectroscopice moderne
 • Studiul carbonilării unor compuşi organici şi analiza acestora prin metode spectroscopice
 • Studiul fizico-chimic al soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari
 • Studiul proceselor corozive în industria petrolieră
 • Depoluarea apelor reziduale şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu
 • Dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produse petroliere, deşeuri şi ape reziduale

 

DOCTORAT
Prof. dr. ing. Ion Bolocan - conducători de doctorate în domeniul de doctorat Inginerie chimică; Prof. dr. chim Octav Pântea şi Prof. dr. ing. Nicolae Naum – conducători de doctorate în domeniul de doctorat Chimie.

 


PARTENERI ACADEMICI EXTERNI

 

·         Universitatea Paris 7, Denis Diderot – Paris, Franţa

·         Universitatea Paris 6

·         Universitatea Gent – Gent, Belgia

·         Universitatea (TH) Karlsruhe, Germania

·         Universitatea Ca Foscari – Veneţia, Italia

·         Institutul de Chimie Organica, Universitatea Portsmouth, Anglia.

 


PARTENERI INDUSTRIALI

 • S.N.P. Petrom – Sucursala Bucureşti
 • SC Lukoil SA
 • S.C. Conpet S.A. – Filiala Ploieşti
 • Exploatarea minieră Câmpulung Muscel
 • Lubrifin S.A.

 

PARTENERI ACADEMICI INTERNI

 • Universitatea „Politehnică” Bucureşti
 • Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică
 • Universitatea „Politehnică” Timişoara
 • ICECHIM Bucureşti