Finalizare studii

IMPORTANT ! 

Ghid de elaborare a proiectelor de diplomă

Ghid de elaborare a lucrărilor de disertație

Anul universitar 2020-2021

 

Nr crt

Activitate

Perioadă

1

Aprobarea temelor proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie în şedinţa de departament

septembrie 2020

2

Afişarea temelor proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie pe site-ul Facultăţii TPP

9 octombrie 2020

3

Alegerea temei de către studenţi şi completarea Anexei 7. Cerere temă lucrare finalizare şi predarea acesteia la dna Şef lucr. dr.ing. Marilena Nicolae (corpul I etajul 2)

9 noiembrie 2020

Anul universitar 2019-2020 

Proiecte de diplomă

Lucrări de disertație

Sesiunea Septembrie 2020

Sesiunea Martie 2020