Finalizare studii

IMPORTANT ! 

Ghid de elaborare a lucrărilor de licență

Ghid de elaborare a lucrărilor de disertație

Finalizare studii de masterat sesiunea Septembrie 2019 NOU!


Finalizare studii specializarea PPP 2019

Finalizare studii specializarea IPM 2019

Finalizare studii specializarea IIPCB 2019

Finalizare studii specializarea CCPFM 2019

Anul universitar 2018-2019

Teme lucrări de disertație 2018-2019

Teme proiecte de diplomă an universitar 2018-2019

Programarea susținerii  lucrărilor de disertație - sesiunea MARTIE 2019 

Rezultatele susținerii  lucrărilor de disertație - sesiunea MARTIE 2019 

Programarea susținerii proiectelor de diplomă si a lucrărilor de disertație - sesiunea FEBRUARIE 2019 

Rezultatele susținerii proiectelor de diplomă si a lucrărilor de disertație - sesiunea FEBRUARIE 2019