Finalizare studii

IMPORTANT ! 

Ghid de elaborare a lucrărilor de licență

Ghid de elaborare a lucrărilor de disertație

Anul universitar 2019-2020 

NOU!Anul universitar 2018-2019

Teme lucrări de disertație 2018-2019 

Teme proiecte de diplomă an universitar 2018-2019

Programarea susținerii  lucrărilor de disertație - sesiunea MARTIE 2019 

Rezultatele susținerii  lucrărilor de disertație - sesiunea MARTIE 2019 

Programarea susținerii proiectelor de diplomă si a lucrărilor de disertație - sesiunea FEBRUARIE 2019 

Rezultatele susținerii proiectelor de diplomă si a lucrărilor de disertație - sesiunea FEBRUARIE 2019 

Finalizare studii de masterat sesiunea Septembrie 2019 


Finalizare studii specializarea PPP 2019

Finalizare studii specializarea IPM 2019

Finalizare studii specializarea IIPCB 2019

Finalizare studii specializarea CCPFM 2019