Cursuri online

Activitățile se vor desfășura în totalitate în varianta online

Activitățile didactice în Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești se vor desfășura în totalitate în varianta online

Ca urmare a deciziei Senatului UPG Ploiești din data de 29 octombrie 2020, în perioada 02 - 15 noiembrie 2020, activitățile didactice în Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești se vor desfășura în totalitate în varianta online, după cum urmează:

- Cursurile se vor desfăşura în continuare în varianta online, după cum au început la 1 octombrie 2020.- Seminariile și proiectele se vor derula în perioada menționată în varianta online.

- Pentru activitățile de laborator se recomandă ca în perioada celor 14 zile să fie efectuate, tot în cadrul ședințelor online, aplicații (numerice, de simulare etc.)  de tipul celor pe care studenții le primesc la examenele de la disciplinele respective.