• Ultima actualizare: Vineri 19 Iulie 2024, 21:00
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

ADMITERE

Informații pentru admitere LICENȚĂ

Oferta educațională 2024

Informații pentru admitere MASTER

Oferta educațională

CANDIDAŢII LA ADMITERE

Români de pretutindeni

Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, precum şi dosarul candidaţilor din categoria români de pretutindeni, care concurează pe locurile cu taxă, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate, diploma de licenţă (echivalentă)/ adeverinţa de absolvire pentru promoţia anului în curs, scanată sau în copie simplă, paşaportul, scanat sau în copie simplă şi, după caz, buletinul cu anexa aferentă (în care este specificat domiciliul candidatului), scanat sau în copie simplă.

Rezultate Admitere Licență

SESIUNE IULIE

SESIUNE SEPTEMBRIE

Rezultate Admitere Master

SESIUNE SEPTEMBRIE

Ultima actualizare:
Vineri, 19 Iulie 2024, 21:00