• Ultima actualizare: Joi 08 Iunie 2023, 08:58
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie este o școală de învățământ superior care îmbină tradiția cu provocările prezentului. Specialiștii formați pe băncile acestei școli răspund unui spectru larg de domenii, de la cei care asigură securitatea energetică a țării, la cei care veghează la caracterul durabil al acestei securități.

Programele de studii pe care aceasta le oferă acoperă pregătirea la toate cele trei niveluri ale ciclului Bologna, permițând formarea atât a unor buni ingineri, capabili să rezolve problemele din industrie, cât și a unor cercetători pregătiți să ridice nivelul de cunoaștere.

Facultatea a fost martora transformărilor care au avut loc în societatea românească începând cu anul de înființare 1948 și până în prezent, fiind în mod inevitabil parte din acestea. Astfel, a contribuit la ridicarea și afirmarea pe plan mondial a industriei românești de prelucrare a țițeiului, dar și a petrochimiei. Specialiștii formați la această școală au contribuit într-o măsură covârșitoare la construcția și dezvoltarea industriei de rafinare a țițeiului și în țări de pe continentul african sau asiatic. Prin acestea, mulți dintre oamenii care și-au clădit cariera în această facultate sunt și la ora actuală o referință în domeniu.

Era tehnologizării, revoluția digitalizării, schimbările climatice aduse odată cu acestea și-au pus amprenta și pe structura facultății, făcând să se dezvolte noi programe de studii care să răspundă acestor noi cerințe.

Trăind într-o lume în care barierele de limbă sunt din ce în ce mai puține, Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie a încercat să facă față și acestei provocări.  Astfel au fost înființate programe cu predare în limba engleză, care să deschidă porțile atât dinspre exterior pentru studenții veniți din străinătate și care doresc să urmeze cursurile într-o limbă pe care o vor utiliza apoi la viitoarele locuri de muncă, dar și înspre exterior pentru studenții români care își vor găsi astfel drumul mai ușor la absolvire către locuri de muncă din orice colț de lume.

Cu unele dintre programe aflate la început, cu altele în perioada de maturizare, facultatea își dorește să țină ștacheta la fel de ridicată și să ofere societății oameni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a acesteia.

CONF. DR. ING. DANIELA POPOVICI

Mesajul Decanului

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Studenţii au multiple posibilităţi de afirmare, beneficiază de burse, stagii de pregătire practică în ţară şi străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

Absolvenţii facultăţii TPP care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în companii din industria de rafinării şi petrochimie, institute de cercetare şi proiectare, unităţi de învăţământ, organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate îşi recunosc cu mândrie apartenenţa la acest grup de elită al inginerilor de petrol din România al cărui renume a depăşit de mult graniţele patriei noastre.

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale dar şi în domeniile legate de activităţile industriei de petrol şi petrochimie şi de protecţia mediului.

Toate acestea se constituie în motive importante pentru care vă invit să fiţi alături de noi şi să studiaţi la facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.

ȘEF. LUCR. DR. ING. LOREDANA NEGOIȚĂ

DECAN

ISTORIC

Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti, înfiinţat în anul 1948, a avut în componenţa sa, de la început, Facultatea de Prelucrarea Ţiţeiului – denumită ulterior Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor.
Din anul 1975 această facultate a fost transferată la Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti (denumit ulterior Universitatea din Ploieşti şi, în prezent, Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti).
Începând cu anul universitar 1990-1991, Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.

Pe parcursul existenţei sale, Facultatea a beneficiat de aportul didactic, ştiinţific şi organizatoric al unor cadre didactice de o valoare deosebită, devotate profund creării şi dezvoltării şcolii superioare româneşti de petrol. Dintre acestea, o contribuţie majoră în susţinerea şi dezvoltarea Facultăţii au adus-o acad. G. C. Suciu, prof. V. I. Robu, prof. V. Vântu, prof. S. Raşeev, prof. M. Bogdan, prof. C. Creangă, prof. R. C. Ţunescu, prof. I. Precup, prof. D. Săndulescu, prof. C. Ionescu ş.a.

De la înfiinţarea sa şi până în prezent, în cadrul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie s-au format mai mult de 6600 specialişti dintre care peste 670 absolvenţi provin din 66 de ţări de pe toate continentele. Absolvenţii facultăţii şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în companii din industria de rafinării şi petrochimie, diverse sectoare ale industriei de prelucrare a petrolului şi petrochimie din ţară şi din străinătate, institute de cercetare şi proiectare, in ingineria mediului în industrie, proiectarea şi aplicarea resurselor hardware şi software specifice industriei chimice, în unităţi de învăţământ, organisme guvernamentale şi neguvernamentale.

Toţi absolvenţii facultăţii îşi recunosc cu mândrie apartenenţa la acest grup de elită al inginerilor de petrol din România al cărui renume a depăşit de mult graniţele patriei noastre. Printre realizările lor se află conceperea, realizarea şi operarea unor rafinării din România, dar şi din alte ţări ale lumii (India, Iordania, Siria, Turcia, Albania, Algeria, Irak, Egipt, Polonia etc.). Mulţi absolvenţi ai facultăţii lucrează în străinătate, fapt care ilustrează buna pregătire şi apreciere de care aceştia se bucură.

Numărul total al absolvenţilor studiilor postuniversitare de la Facultatea de Tehnologie este de 452 din care 243 cetăţeni străini. Un număr de 133 specialişti (80 români şi 53 străini) au obţinut titlul de doctor inginer, iar 175 specialişti din străinătate au absolvit cursul internaţional postuniversitar UNESCO, organizat în cadrul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.

Cetăţenii străini care au absolvit până în prezent cursurile Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie provin din 66 de ţări ale lumii şi anume: Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bulgaria, Burundi, Cambodgia, R.Capul Verde, Cehoslovacia, Chile, China, Ciad, Cipru, Columbia, Congo, Coreea, Coasta de Fildes,Cuba, R. Dominicana, Ecuador, Egipt, Etiopia, Filipine, Gabon, Ghana, Germania, Grecia, Guineea, Guineea Bissau, India, Indonezia, Iordania, Irak, Iran, Israel, Iugoslavia, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mexic, Mongolia, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Peru, Polonia, Rusia, Senegal, Siria, Srilanka, Sudan, Tanzania, Turcia, Togo, Tunisia, Ungaria, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zair.

Diplomele acordate au fost şi sunt recunoscute pe plan mondial. Din anul 1997, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a fost inclusă în indexul FEANI (Federation Europeene D’Asociations Nationales D’Ingenieurs), fapt care permite absolvenţilor să obţină titlul de Inginer European EUR-ING, pe baza condiţiilor impuse de FEANI.

Conducerea facultăţii

Decan

Șef lucr.dr.ing. Negoiță Loredana Irena
Tel: +40 244 576211 / int.
Fax +40 244 575847
E-mail: irena.negoita@gmail.com

Prodecan

Șef lucr.dr.chim. Manta Ana-Maria
Tel: +40 244 573171 / int.
Fax +40 244 575847
E-mail: anamaria.manta@upg-ploiesti.ro

Program audiențe:

de Luni până Joi între orele 13:00 - 15:00

Secretariat:

 

Secretar șef Maria Nedelcu

Secretar Elena Gîlcă

Tel: +40-244-576211 Fax +40-244-575 847

Mobil: +40 725 351 817

Consiliul Facultății

Prof.dr.ing. Sîrbu Elena Emilia

Conf.dr.ing. Bogatu Irina Liana

Conf.dr.chim. Mihai Sonia

Conf.dr.ing. Neagu Mihaela

Conf.dr.ing. Popovici Daniela Roxana

Șef.lucr.dr.chim. Bondarev Andreea

Șef lucr.dr.ing. Borcea Anca Florentina

Sef lucr.dr.chim. Budeanu Maria Magdalena

Conf.dr.chim. Călin Cătălina

Sef lucr.dr.ing. Dușescu Vasile Cristina Maria

Șef lucr.dr.ing. Filotti Liviu

Sef lucr.dr.biochim. Gheorghe Cătălina

Sef lucr.dr.chim. Manta Ana - Maria

Sef lucr.dr.ing. Movileanu Daniela Luminița

Sef lucr.dr.ing. Negoiţă Loredana Irena

Sef lucr.dr.ing. Nicolae Marilena

Sef lucr.dr.ing. Popa Maria

Barbu Andreea Amalia - student an II, IPM

Micu Andra Maria - student an I, CSPA

Drăgan Alexandru Iulian - student an III, IPM

Drăgan Iustinian Ionuț - student an I, TAPP

Petcu Mircea Constantin - student an I, TAPP

Micu Iuliana - doctorand

Specializări

Studii de licenţă - INGINERIE CHIMICĂ
4 ani

 • Prelucrarea Petrolului și Petrochimie
 • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
 • Petroleum Processing and Petrochemistry (En)
 • Controlul şi Securitatea Produselor Alimentare
Ocupații
 • Inginer în industria chimică
 • Inginer petrochimist
 • Cercetător în petrochimie şi carbochimie
 • Inginer proiectare
 • Inginer de sistem în informatică
 • Inginer chimist în industria alimentară
 • Inspector protecţia consumatorului

Studii de licenţă - INGINERIA MEDIULUI
4 ani

 • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
Ocupații
 • Auditor de mediu
 • Inspector protecţia mediului

Studii de masterat - INGINERIE CHIMICĂ - IF
1.5 ani

 • Tehnologii Avansate în Prelucrarea Petrolului
 • Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry (En)
 • Inginerie Chimică Asistată de Calculator pentru Rafinării și Petrochimie

Studii de masterat - INGINERIA MEDIULUI - IF
1.5 ani sau 2 ani

 • Tehnologii Avansate în Ingineria Protecției Mediului
 • Controlul Calității Produselor și a Factorilor de Mediu (2 ani)

Program de DOCTORAT

DOMENIUL INGINERIE CHIMICĂ

Ultima actualizare:
Joi, 08 Iunie 2023, 08:58