• Ultima actualizare: Vineri 19 Iulie 2024, 21:00
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Managementul calității

 

Obiectivele specifice

 

 Obiective specifice_2024

 

Membrii comisiei CEAC

 

Prof. dr. ing. Ciuparu Dragoş – preşedinte

Conf. dr. ing. Dragomir Raluca - membru

Şef lucr. dr. ing. Budeanu Maria Magdalena - membru

Ing. Dănulescu Dan - membru

Bucur Eugen Cătălin - student

 

Analize de management

 

Rapoarte

 

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2023-2024

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2022-2023

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2021-2022

 Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2020-2021

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2019-2020

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2018-2019

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2017-2018

Raport de evaluare a cadrelor didactice de către studenți in anul universitar 2016-2017

 

Ultima actualizare:
Vineri, 19 Iulie 2024, 21:00