• Ultima actualizare: Marți 20 Februarie 2024, 16:43
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Anunțuri și noutăți

Activitățile didactice se vor desfășura în format fizic începând cu 21.03.2022

Consiliul de Administrație al Universității, întrunit în ședința din 16.03.2022a hotărât ca, începând cu data de 21 martie 2022, toate activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect să se desfășoare în format fizic la toate programele de studii universitare de licență, master și doctorat, îndiferent de forma de învățământ, pentru toții anii de studii.

Ultima actualizare:
Marți, 20 Februarie 2024, 16:43