• Ultima actualizare: Joi 29 Februarie 2024, 15:13
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Anunțuri și noutăți

Alegerea reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul Facultății

            Stimate cadre didactice, în conformitate cu graficul procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti aprobat de Senat, în perioada 29-31 ianuarie 2024 se vor desfăşura alegerile reprezentanţilor dumneavoastră în consiliile facultăţilor, alegeri la care sunteți invitați să participați.

          Zilele, sălile şi intervalele orare de desfăşurare sunt următoarele:

  • 29.01.2024 Tur 1 11,00-13,00 sala UNESCO (corp I et.1)
  • 30.01.2024 Tur 2 11,00-13,00 sala UNESCO (corp I et.1)
Ultima actualizare:
Joi, 29 Februarie 2024, 15:13