• Ultima actualizare: Vineri 21 Iunie 2024, 10:16
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Anunțuri și noutăți

Conferinţa Naţională CHIMIE. MEDIU. ENERGIE – Ediţia a V-a

A cincea ediție a Conferinţei Naţionale Chimie.Mediu.Energie. a avut ca scop stimularea activităților de cercetare în rândul elevilor și participarea și colaborarea cu studenții interesați de domeniile chimie, mediu sau energie. În acest an Conferința s-a bucurat de un interes deosebit din partea elevilor de liceu, din clasele a XI-a și a XII-a. Remarcăm implicarea cadrelor didactice din mediul preuniversitar și le mulțumim pentru colaborare, o parte dintre ei fiind absolvenți ai facultății noastre.

            Au fost înscrise 26 de lucrări, 20 de lucrări ale elevilor si 6 lucrări ale studenților – cu  un total de 53 de participanţi și 18 cadre didactice coordonatoare din invățământul preuniversitar, beneficiind de un buget aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform ordinului 562/E/DGIU/R/13.02.2023.

            Dintre aceşti participanţi,

  • 43 au fost elevi care au prezentat în cadrul Conferinţei 20 lucrări (identificate în programul Conferinţei), care au reprezentat 9 licee din judeţul Prahova, coordonate de 18 cadre didactice,
  • 10 au fost studenţi de la Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (9 de la licenta si 1 de la master) și au prezentat 6 lucrări (identificate în programul Conferinței).

            Masa participanților a fost asigurată și în acest an cu sprijinul cantinei UPG și elevii s-au arătat încântați de această alegere, în cantina modernizată.

Conferinţa Naţională Chimie.Mediu.Energie.– Ediţia a V-a, care se desfașoară cu sprijinul Societății de Chimie din România, a beneficiat și în acest an de premiul special, numit „Premiul Special Sorin I. Rosca” acordat pe o diplomă specială și un premiu constând în suma de 500 lei.

De asemenea, la finalul Conferinţei, comitetul ştiinţific format din 4 membri, cadre didactice în Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (un preşedinte şi trei membri – conform pliantului conferinței) au anunțat participanții de ierarhizarea lucrărilor, fiind anunțate 6 premii și 1 mențiune la elevi, respectiv 3 premii și 1 mențiune la studenți. Câștigătorul premiului I la studenți a obținut și premiul special. Participanții premiați au beneficiat și în acest an de premii materiale care au constat în ghiozdane personalizate, echipate cu stick-uri, calculatoare științifice și pliante promoționale cu toate facultățile Universității Petrol-Gaze din Ploiești (materiale achiziționate din fonduri ale proiectului FDI-CNFIS-2022-0127), fiind o ocazie de a face cunoscute elevilor din anii terminali oferta educațională a Universității.

Ultima actualizare:
Vineri, 21 Iunie 2024, 10:16