• Ultima actualizare: Vineri 21 Iunie 2024, 10:16
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Analiza și caracterizarea produselor petroliere și petrochimice

Specialiștii noștri au expertiză în caracterizarea produselor petroliere și petrochimice, a combustibililor clasici și alternativi, lubrifianților și unsorilor, a fluxurilor gazoase și a bitumurilor. De asemenea, pot identifica, în baza proprietăților fizico – chimice, natura chimică a diverselor produse din industria chimică.

  • Șef lucr. dr. ing. Cristina Dușescu – Vasile - responsabil
  • Prof. dr. ing. Diana Cursaru
  • Prof. dr. ing. Dorin Stănică – Ezeanu
  • Conf. dr. ing. Liana Bogatu
  • Șef lucr. dr. ing. Liviu Filotti
  • Șef lucr. dr. ing. Loredana Irena Negoiță
  • Șef lucr. dr. ing. Maria Popa
Ultima actualizare:
Vineri, 21 Iunie 2024, 10:16