• Ultima actualizare: Joi 25 Noiembrie 2021, 21:26
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
UPG-PC Default Image

Termodinamică chimică

Colectivul de specialiști se ocupă de determinarea proprietăților fizice de amestecuri lichide de neelectroliți, calcul de mărimi de exces și corelarea/modelarea proprietăților fizice, determinarea echilibrelor de faze și prelucrarea datelor experimentale pentru amestecuri lichide de neelectroliți.

UPG-PC Default Image

Analiza și caracterizarea produselor petroliere și petrochimice

Specialiștii noștri au expertiză în caracterizarea produselor petroliere și petrochimice, a combustibililor clasici și alternativi, lubrifianților și unsorilor, a fluxurilor gazoase și a bitumurilor. De asemenea, pot identifica, în baza proprietăților fizico – chimice, natura chimică a diverselor produse din industria chimică.

UPG-PC Default Image

Studii și proiectare tehnologică în industria de petrol

Echipa de specialiști oferă soluții pentru o gamă largă de probleme semnalate de industria de rafinare a petrolului și petrochimie, de la creșterea eficienței proceselor la reconfigurarea instalațiilor existente, pentru adaptarea la posibilitatea prelucrării de materii prime noi sau pentru obținerea unor produse noi.

Totodată, specialiștii noștri dispun de experiența necesară proiectării și optimizării performanțelor proceselor industriale, utilizând medii de modelare și simulare specifice.

UPG-PC Default Image

Valorificarea energetică a subproduselor și deșeurilor

Echipa de specialiști oferă consultanță specializată pentru evaluarea posibilităților de utilizare a produselor secundare rezultate din procesele industrial în scopuri energetice, pentru implementarea unor soluții tehnologice termice sau catalitice noi de valorificare a deșeurilor. De asemenea, se oferă consultanță specializată în domeniul gestionării deșeurilor și conformă legislației naționale.

UPG-PC Default Image

Cercetări privind calitatea alimentelor

Colectivul de specialiști realizează studii experimentale privind calitatea alimentelor: determinări de pesticide, determinări fizico-chimice efectuate prin metode cromatografice - GC/MS şi metode spectrofotometrice.

UPG-PC Default Image

Analiza și soluționarea problemelor de mediu

Experții noștri efectuează analize de eficiență energetică, evaluarea potențialului energetic pentru surse regenerabile, studii de monitorizare a nivelului de poluare a apei, aerului și solului și soluții de regenerare a mediului înconjurător.

Sunt evaluate posibilități de utilizare a carburanților alternativi în diverse domenii de transport.

UPG-PC Default Image

Nanomateriale, catalizatori și alte materiale composite

În cadrul acestui grup de cercetare sunt sintetizate, caracterizate și testate materiale catalitice – catalizatori solizi și sisteme disperse, materiale nanostructurate anorganice, nanotuburi de carbon și bor.

Ultima actualizare:
Joi, 25 Noiembrie 2021, 21:26