• Ultima actualizare: Luni 22 Aprilie 2024, 15:02
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Termodinamică chimică

Colectivul de specialiști se ocupă de determinarea proprietăților fizice de amestecuri lichide de neelectroliți, calcul de mărimi de exces și corelarea/modelarea proprietăților fizice, determinarea echilibrelor de faze și prelucrarea datelor experimentale pentru amestecuri lichide de neelectroliți.

Analiza și caracterizarea produselor petroliere și petrochimice

Specialiștii noștri au expertiză în caracterizarea produselor petroliere și petrochimice, a combustibililor clasici și alternativi, lubrifianților și unsorilor, a fluxurilor gazoase și a bitumurilor. De asemenea, pot identifica, în baza proprietăților fizico – chimice, natura chimică a diverselor produse din industria chimică.

Studii și proiectare tehnologică în industria de petrol

Echipa de specialiști oferă soluții pentru o gamă largă de probleme semnalate de industria de rafinare a petrolului și petrochimie, de la creșterea eficienței proceselor la reconfigurarea instalațiilor existente, pentru adaptarea la posibilitatea prelucrării de materii prime noi sau pentru obținerea unor produse noi.

Totodată, specialiștii noștri dispun de experiența necesară proiectării și optimizării performanțelor proceselor industriale, utilizând medii de modelare și simulare specifice.

 • Prof. dr. ing. Dragoș Ciuparu- responsabil
 • Prof. dr. ing. Diana Cursaru
 • Prof. dr. ing. Dorin Stănică – Ezeanu
 • Prof. dr. ing. Ion Onuțu
 • Conf. dr. ing. Liana Bogatu
 • Conf. dr. ing. Raluca Dragomir
 • Şef lucr. dr. ing. Anca Borcea
 • Șef lucr. dr. ing. Cristina Dușescu – Vasile
 • Șef lucr. dr. ing. Elena Mirela Fendu
 • Șef lucr. dr. ing. Liviu Filotti
 • Șef lucr. dr. ing. Dănuța Matei
 • Șef lucr. dr. ing. Loredana Irena Negoiţă
 • Șef lucr. dr. ing. Marilena Nicolae
 • Șef lucr. dr. ing. Maria Popa

Valorificarea energetică a subproduselor și deșeurilor

Echipa de specialiști oferă consultanță specializată pentru evaluarea posibilităților de utilizare a produselor secundare rezultate din procesele industrial în scopuri energetice, pentru implementarea unor soluții tehnologice termice sau catalitice noi de valorificare a deșeurilor. De asemenea, se oferă consultanță specializată în domeniul gestionării deșeurilor și conformă legislației naționale.

Cercetări privind calitatea alimentelor

Colectivul de specialiști realizează studii experimentale privind calitatea alimentelor: determinări de pesticide, determinări fizico-chimice efectuate prin metode cromatografice - GC/MS şi metode spectrofotometrice.

Analiza și soluționarea problemelor de mediu

Experții noștri efectuează analize de eficiență energetică, evaluarea potențialului energetic pentru surse regenerabile, studii de monitorizare a nivelului de poluare a apei, aerului și solului și soluții de regenerare a mediului înconjurător.

Sunt evaluate posibilități de utilizare a carburanților alternativi în diverse domenii de transport.

Nanomateriale, catalizatori și alte materiale composite

În cadrul acestui grup de cercetare sunt sintetizate, caracterizate și testate materiale catalitice – catalizatori solizi și sisteme disperse, materiale nanostructurate anorganice, nanotuburi de carbon și bor.

Ultima actualizare:
Luni, 22 Aprilie 2024, 15:02