• Ultima actualizare: Luni 22 Aprilie 2024, 15:02
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Anunțuri și noutăți

Modificarea limitei de vârstă privind acordarea de legitimații CFR, conform noii legi a învățământului.

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învătământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloace de transport local în comun, transport intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar pe tot parcursul anului calendaristic pânâ la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Consultați Monitorul Oficial al României, nr 614/5.VII.2023.

Ultima actualizare:
Luni, 22 Aprilie 2024, 15:02