• Ultima actualizare: Luni 20 Mai 2024, 17:39
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Anunțuri și noutăți

Reexaminare (R3) - Vineri 15 septembrie 2023

!!!!!Consiliul de Administrație a hotărât susținerea unei reexaminări R3 pentru un singur examen, pe data de 15 septembrie 2023.

Decizia CA din 13.09.2023

Ultima actualizare:
Luni, 20 Mai 2024, 17:39